top of page

Integritetspolicy

Handväfveri Bettina Posselt AB ("vi"), ("oss"), ("Handväfveriet") åtar oss att skydda och respektera din integritet. Denna policy, tillsammans med eventuella refererade dokument, beskriver hur vi samlar in och hanterar personuppgifter som vi får från dig eller som du indirekt delar med oss. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

 

När du bokar/köper kurser, workshops eller andra produkter via vår hemsida www.handvafveri.se, använder vi betalningsmetod/leverantör “Stripe” (www.stripe.com). Genom bokning och köp samtycker du till och accepterar den praxis som beskrivs i denna policy. Denna integritetspolicy bör också läsas tillsammans med våra Anmälningsvillkor

 

För ändamålet med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018, och andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Sverige, är dataskyddsansvarig Handväfveri Bettina Posselt AB, organisationsnummer: 559237-4275.  Företaget är registrerat i Sverige. 

 

1. Informationen vi kan komma att samla in om dig
Vår webbplats www.handvafveri.se tillhandahålls av WIX.com. WIX.com samlar in personuppgifter när du besöker denna webbplats, inklusive:

 

 • Information om din webbläsare, nätverk och enhet.

 • Webbplatser du besökt innan du kom till denna webbplats.

 • Din IP-adress.

 

WIX.com behöver sådan data för att driva denna webbplats och för att skydda och förbättra sin plattform och sina tjänster. Din data kan lagras via WIX.com; datalagring, databaser och de allmänna WIX.com-applikationerna. De lagrar din data på säkra servrar bakom en brandvägg.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, när du skapar ett konto, när du anmäler dig till aktiviteter eller använder någon annan av Handväfveri Bettina Posselt AB:s tjänster, där du lämnar personuppgifter. Vi kan då behöva samla in information om:

 

 • Fakturerings- och leveransadress

 • Detaljer relaterade till ditt köp

 • E-postadress

 • Namn

 • Telefonnummer

 

Vi delar denna information med WIX.com så att de kan tillhandahålla webbplats-tjänster, såsom vår onlinebutik, åt oss. 

 

Alla direkta betalningsmetoder som erbjuds av WIX.com och används av vårt företag följer de standarder som fastställts av PCI-DSS och hanteras av PCI Security Standards Council. Detta är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven hjälper till att säkerställa en säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

 

När du genomför ett köp kan denna webbplats automatiskt komplettera din leverans- och faktureringsadress genom att dela det du skriver med Google Places API och returnera förslag till dig för att förbättra din köpupplevelse.

 

Vi kan också be dig om information om du rapporterar ett problem med vår webbplats.


Om du är 18 år eller yngre, vänligen få din förälders/vårdnadshavares tillstånd i förväg när du lämnar personlig information till oss. Användare som saknar detta medgivande får inte lämna personlig information till oss.

Om du lämnar information på uppdrag av en annan person, vänligen få deras tillstånd i förväg när du lämnar personlig information till oss. Användare som saknar detta medgivande får inte lämna personlig information till oss.

 

2. IP-adresser och Cookies

Vi kan samla in information om din mobiltelefon, dator eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Sådan information kan inkludera ditt domännamn och IP-adress, detaljer om ditt operativsystem och webbläsare, webbplatsen du besökt innan du besökt vår webbplats och unika nummeridentifierare som automatiskt genereras av våra system när du besöker vår webbplats. Detta inkluderar detaljer om de val du gör på vår webbplats som exempelvis visar om du vill ta emot information om andra produkter och tjänster. En del av denna information sparas i cookies (kakor) på din dator. 

 

Speciellt om cookies: 

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:
 

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och Facebook Ads).

 

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder också cookies för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster, i syfte att förbättra användarupplevelsen. Du kan dock föredra att inaktivera cookies på denna webbplats och på andra. Det mest effektiva sättet att göra detta på är att inaktivera cookies genom att välja “Neka Alla” via den pop-up “cookie-banner” som dyker upp på webbplatsen, eller genom att inaktivera cookies i din webbläsare.

3. Användning av informationen

Vi använder den information som vi har om dig på följande sätt:


Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar oss, samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Bokföring:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, till exempel bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring:

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev via e-post för reklam av tjänster/varor samt information om företaget. Vidare även för att möjliggöra inbjudan till evenemang. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter. Marknadsföring via e-post sker enbart till den som har registrerat sig för att få utskick och kan när som helst avslutas. 

Kundundersökningar:

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra utskick av kundundersökningar. Vi kan komma att skicka ut en kundundersökning efter att vi har levererat din vara och/eller dina tjänster. En kundundersökning skickas via e-post i syfte att förstå mer om din upplevelse, för att kunna förbättra våra tjänster. En kundundersökning är alltid frivillig att besvara. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Analys:
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att analysera användningen av våra kanaler och för att kunna utföra förbättringsarbeten. Data används för att se hur kunder använder vår webbplats och andra digitala kanaler (exempelvis vilka sidor som besöks eller vilka sökningar kunder gör). Exempel på personuppgifter kan vara IP-adress, geografisk plats, bostadsort, köp- och orderhistorik och/eller resultat från kundundersökningar.

Inför anställning:

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

 

4. Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerade personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.
 

Myndigheter:

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.
 

5. Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring, inför anställning och analys är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

6. Tredjepartstjänster

Vi kan komma att använda tredjepartstjänster för att behandla dina personuppgifter, till exempel betalningsleverantör Stripe eller tjänsteleverantören för e-postmarknadsföring, Mailchimp. De tredjepartsleverantörer som används av oss kommer att samla in, behandla och lämna ut din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller åt oss. Varje sådan tredjepart kommer att agera som en dataskyddsansvarig i förhållande till den data som vi tillhandahåller till den, och kommer att ha sin egen integritetspolicy som styr den tredjepartens användning av dina personuppgifter, vilket vi rekommenderar att du läser.
 

7. Lagringstider

Handväfveri Bettina Posselt AB strävar efter att följa god sed. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs (dock maximalt 36 månader) för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dvs tillhandahålla din vara/tjänst, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

 

Om du prenumererar på nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

 

8. Dina Rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.
   

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
   

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

9. Klagomål och Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Handväfveriet. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

10. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så var vänlig och granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller lämnar ut den.

 

Om vårt företag förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja tjänster till dig.

 

11. Kontakta oss

Om det sker en ändring av din personliga information, till exempel dina kontaktuppgifter, vänligen meddela oss detta så att vi kan hålla din information aktuell och korrekt. Om du har några frågor eller funderingar angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss i första hand. Våra kontaktuppgifter är: 

 

HANDVÄFVERI

Bettina Posselt AB

 

Telefon: +46 (0)76-108 52 15

E-post: info@handvafveri.se

 

Besöksadress: ​

Slottet 12 C
261 31 Landskrona
Sweden

Uppdaterades senast 2024-02-22.

bottom of page