top of page

Anmälningsvillkor

Anmälan till kurser och workshops:

Du kan anmäla dig till våra kurser och workshops via vår webbplats eller direkt i ateljén.
Efter att du anmält dig får du en bekräftelse av oss via e-post. Skulle bekräftelsen utebli kontakta oss på e-post: info@handvafveri.se eller tel 076 1085214.

Tänk på att anmälan är bindande, men att du kan ångra den enligt reglerna om ångerrätt i distans- och hemförsäljningslagen, se nedan.

Ångerrätt:

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela avbokningen till Handväfveri Bettina Posselt AB inom 14 dagar efter att vi bekräftat din anmälan. Meddelande om avbokning kan göras via e-post eller via telefon. Avbokar du din plats enligt ångerrätten har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om kursen har startat och du deltagit vid minst ett tillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten. Du är då skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Avgifter om du ångrar din anmälan för en vävkurs:

Avbokar du din plats enligt ångerrätten, se ovan, har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan kursen har startat – tar vi ut en administrationsavgift enligt följande; om du ångrar din anmälan senast 14 dagar innan kursstart får du betala en administrationsavgift på 1000 kr. Om du ångrar din anmälan 1-13 dagar innan kursen startar får du betala halva deltagaravgiften.

Om kursen har börjat är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om du inte dyker upp vid kursens start, och inte har meddelat avbokning, debiteras du hela kursavgiften.

Avgifter om du ångrar din anmälan för en dagskurs eller workshop:

Avbokar du din plats enligt ångerrätten, se ovan, har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan kursen har startat – tar vi ut en administrationsavgift enligt följande; om du ångrar din anmälan senast 14 dagar innan kursstart får du betala en administrationsavgift på 300 kr. Om du ångrar din anmälan 1-13 dagar innan kursen startar, får du betala halva deltagaravgiften.

Om kursen har börjat är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om du inte dyker upp vid kursens start, och inte har meddelat avbokning, debiteras du hela kursavgiften.

 

Avbrott i pågående kurs:

Om du tvingas avbryta kursen i förtid på grund av sjukdom (styrkt av läkarintyg), dödsfall av nära anhörig eller annan jämförbar allvarlig incident som du inte kunnat förutse, återbetalas deltagaravgift för återstående tillfällen.

Inställd kurs:

Om hela kursen måste ställas in, t.ex. på grund av för få anmälningar, betalas hela deltagaravgiften tillbaka. Om enstaka tillfälle ställs in (t.ex. om kursledaren blir sjuk) erbjuds annat likvärdigt tillfälle.

 

Materialkostnad:

Vanligtvis ingår kostnaden för materialet i kursavgiften. I annat fall betalar du direkt till kursledaren under kursens gång. I kursbeskrivningen framgår vad som gäller.

Övrigt:

Du bör ha en egen hem- och personförsäkring (olycksfall).

bottom of page